Alt Projeler ve Yürütücüleri

APYÖK- PROJE 1

Metabolik kökenli nöron hasarının önlenmesine yönelik olarak optoelektronik teknolojisi tabanlı hasta başı test panellerinin geliştirilmesi

PROF. DR. DİLDAR KONUKOĞLU APYÖK- PROJE 1
APYÖK- PROJE 2

Nörodejeneratif ve nöroinflamatuvar hastalıklar için ayırıcı tanı ve/veya tedavi izlem panelinin oluşturulması, standardizasyonu ve biyobelirteç tabanlı sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi

PROF. DR. ERDİNÇ DURSUN APYÖK- PROJE 2
APYÖK-PROJE 3

Sinir sistemini etkileyen Cytomegalovirus ve Epstein-Barr virusunun erken tedavisine yönelik tanı kitlerinin geliştirilmesi

PROF. DR. HÜSEYİN YILMAZ APYÖK-PROJE 3
APYÖK-PROJE 4

Nöron hasarının elektronörofizyolojik tanısı için mükemmel elektrotların geliştirilmesi ve optimizasyonu

PROF. DR. HAKKI OKTAY SEYMEN APYÖK-PROJE 4
APYÖK-PROJE 5

Medikal tedaviye dirençli epilepsiyi öngörmede ve epileptik nöral ağın belirlenmesinde tanı yöntemlerinin geliştirilmesi

PROF. DR. ÇİĞDEM ÖZKARA APYÖK-PROJE 5
APYK 1-PROJE 6

Hafif bilişsel bozukluk ve Demans tanı kriterlerini karşılayan şizofreni-bipolar spektrumu hastalarının tanınmasına dair objektif yöntem geliştirilmesi

DOÇ. DR. İBRAHİM EMRE BORA APYK 1-PROJE 6
APYK 2-PROJE 7

Epilepsi tedavisine yönelik ilaç salımını kontrol edebilen elektrik devresi bağlantılı ilaç yüklü hidrojel bazlı mikroiğneler

DOÇ. DR. OĞUZHAN GÜNDÜZ APYK 2-PROJE 7
APYK 3-PROJE 8

Ailesel ve sporadik Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) için RNA temelli biyobelirteç teknolojilerinin geliştirilmesi

PROF. DR. FİKRETTİN ŞAHİN APYK 3-PROJE 8
APYK 4-PROJE 9

Kronikleşen ve Dirençli Epizodik Nörolojik Hastalıklarda Nöroinflamatuar Biyobelirteç Panelinin Geliştirilmesi

ŞABAN ORÇUN KALKAN, PhD APYK 4-PROJE 9
APYK 5-PROJE 10

Multipl Skleroz Hastalığının kandan tanı ve izlemine yönelik RNA temelli biyobelirteç teknolojilerinin geliştirilmesi

DR. ÖĞ. ÜYESİ ŞENAY VURAL KORKUT APYK 5-PROJE 10
APYK 6-PROJE 11

Nöron hasarına yol açan hastalıklarda nöroglial spesifik ekzozomlarda miRNA temelli tanı paneli geliştirilmesi

PROF. DR. ŞERMİN GENÇ APYK 6-PROJE 11
APYK 7-PROJE 12

Alzheimer erken teşhisi için çoklu biyobelirteç tespitine yönelik elektrokimyasal empedans temelli biyosensör sistem bileşenlerinin geliştirilmesi

DR. SEVGİ GÜLYÜZ APYK 7-PROJE 12
APYK 7-PROJE 13

Tanı, tarama, görüntüleme ve tedavide kullanılabilecek; Epilepsi, ALS ve migren biyobelirteçlerine spesifik, özgün moleküllerin geliştirilmesi

DR. ÖZGÜR YILMAZ APYK 7-PROJE 13
APYK 8-PROJE 14

Kronik migren başağrısında tanısal nöroinflamatuvar biyobelirteç paneli tanımlanması

PROF. DR. HAYRUNNİSA BOLAY BELEN APYK 8-PROJE 14
APYK 8-PROJE 15

Migren ilişkili duyusal işlemleme bozukluğunda tanı ve izlem için nörogörüntüleme belirteç adayı tanımlanması ve yüz görüntü desenlerinden nesnel ağrı ölçütü geliştirilmesi

PROF. DR. HAYRUNNİSA BOLAY BELEN APYK 8-PROJE 15
APYK 9-PROJE 16

Makine öğrenmesi ile görüntü işleme algoritmaları kullanılarak migren ilişkili duyu işlemleme bozukluğu için nörogörüntüleme belirteci geliştirilmesi ve gerçek zamanlı ağrı ve derecelendirilmesi

ÖZGÜR REYHANOĞLU PhD APYK 9-PROJE 16
APYÖK-PROJE 17

Nöron hasarına yol açan hastalıkların birey ve toplum üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri

PROF. DR. SALİH HALUK ÖZSARI APYÖK-PROJE 17

Nöron hasarı ilişkili hastalıkların tanı, izlem ve tedavisine yönelik biyobelirteç ve ileri teknolojik uyarı sistemlerinin geliştirilmesi