PROJE 13

Tanı, Tarama, Görüntüleme ve Tedavide Kullanılabilecek; Epilepsi, ALS ve Migren Biyobelirteçlerine Spesifik, Özgün Moleküllerin Geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Nöron hasarı ile ilişkili olan hastalıkların tanısı için biyobelirteç, biyosensör, genetik ve immun temelli test kitlerinin ve test panellerinin geliştirilmesi

Proje Faaliyet Alanı

Biyosensör, Sağlık, İlaç, Görüntüleme

Sorumlu APYK

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi


PROJE HEDEFLERİ

Nörodejeneratif hastalıklar, sinir hücrelerinin zamanla kaybına ve sinir sisteminin işlevlerindeki bozulmalara yol açan bir grup hastalığı tanımlar. Bu hastalıklar, genellikle ilerleyici bir seyir gösterir ve bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Nörodejeneratif hastalıkların teşhisi genellikle klinik gözlem, görüntüleme testleri ve bazı belirli biyobelirteçlerin ölçümünü içerir. Ancak, bu hastalıkların erken teşhisi ve izlenmesi için daha etkili belirteçlerin geliştirilmesi büyük önem taşır. Yeni teşhis moleküllerinin keşfi, hastalıkların daha erken aşamalarda tanınmasına ve tedaviye daha erken müdahale edilmesine olanak tanır. Bu, hastaların yaşam kalitesini artırır ve hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir. Projede, epilepsi, ALS gibi nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra migren gibi nörolojik rahatsızlıklar için seçilen biyobelirteçlere spesifik yüksek afinite gösteren moleküllerin ve epilepside GABAA alt reseptörlerindeki benzodiazepin bölgelerine yönelik afinite gösteren moleküllerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje çalışmasında nörodejeneratif hastalıklarla ilgili yeni teşhis ve tedavi moleküllerinin geliştirilmesi için yenilikçi ve çok disiplinli bir araştırma yürütülecektir. Projede:

  1. Epilepsi teşhisinde ve nörogörüntülemede oldukça önemli olan Flumazenil etken maddesinin hedef aldığı GABAA alt reseptörlerinin moleküler modellemesi ile bu etken maddeye alternatif olabilecek aday peptit molekülleri belirlenecektir.
  2. Belirlenen peptidler, TÜBİTAK MAM bünyesinde katı hal peptit sentez yöntemi ile yüksek saflıkta üretilerek karakterize edilecek ve ilgili proteine karşı en yüksek afinite gösteren moleküller SPR çalışmaları ile belirlenerek in-vitro ve in vivo çalışmalar için APYK-2 (Proje 7) projesine iletilecektir.
  3. APYK-2 projesinde (Proje 7) en iyi aday olarak belirlenen 3-5 adet peptit, APYÖK Proje 5’de protokole uygun bir şekilde işaretlenerek peptit tabanlı radyonüklid farmasötik bileşik elde edilecek ve mikro PET/CT görüntüleme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
  4. ALS’nin erken teşhisine yönelik APYK-3 (Proje 8) projesinden PNA tabanlı biyosensör için baz dizilimleri çıktı olarak alınacaktır. Yine aynı projede geliştirilecek olan elektrokimyasal temelli biyosensör yüzeylerin geliştirilmesi çalışmalarına girdi sağlaması için, ALS’nin tespitine yönelik ilgili miRNA’lara spesifik PNA molekülleri katı hal peptit sentez yöntemiyle TÜBİTAK MAM’da sentezlenecek ve APYK-3 (Proje 8) projesine verilecektir.
  5. HMGB1 proteinine yönelik yüksek afinite gösteren peptit bazlı moleküller ve mir146 için APYK-2 projesinin bir çıktısı olarak bilgisi alınacak baz dizilimine yönelik PNA moleküllerinin sentezleri gerçekleştirilerek ilgili çalışmalar için APYK-8 (Proje 14, 15), APYK-4 (Proje 9) ve APYK-2 (Proje 7) projelerine girdi olarak iletilecektir.

Proje Görselleri

Ekip

Dr. Özgür Yılmaz
Dr. Özgür Yılmaz Yürütücü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Sevgi Gülyüz
Dr. Sevgi Gülyüz Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Sefer Baday
Dr. Öğr. Üyesi Sefer Baday Araştırmacı İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Bilgi
Doç. Dr. Üyesi Özge Şensoy
Doç. Dr. Üyesi Özge Şensoy Araştırmacı İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgi
Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ
Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ Araştırmacı Yıldız teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Hülya Ayar Kayalı
Prof. Dr. Hülya Ayar Kayalı Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya
Bilgi
Dr. Adem Şahin
Dr. Adem Şahin Araştırmacı Centurion İlaç A.Ş.
Dr. Sena Özlem Gündoğdu
Dr. Sena Özlem Gündoğdu Araştırmacı Centurion İlaç A.Ş.
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen Danışman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve NÖROM
Bilgi
Prof. Dr. Filiz Onat
Prof. Dr. Filiz Onat Danışman Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Rezzan Gülhan
Prof. Dr. Rezzan Gülhan Danışman Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Fikrettin Şahin
Prof. Dr. Fikrettin Şahin Danışman YU-AGAM ve Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü
Bilgi
Doç. Dr. Banu Aydın Omay
Doç. Dr. Banu Aydın Omay Danışman Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biofizik Anabilim Dalı