PROJE 4

Elektronörofizyolojik sistemlerin nöron hasarı ile ilişkili hastalıkların tanısındaki  etkinliğinin  ve kesinliğinin geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Elektronörofizyolojik sistemlerin nöron hasarı ile ilişkili hastalıkların tanısındaki  etkinliğinin  ve kesinliğinin geliştirilmesi

Proje Faaliyet Alanı

Tıp/Sağlık

Sorumlu APYK

APYÖK- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi


PROJE HEDEFLERİ

Elektrofizyolojik ölçümler hücrede, dokuda, organda veya tüm organizmada invaziv veya non invaziv yöntemlerle yapılmaktadır. Elektrotlar vücuttan potansiyellerin kaydedilmesinde ya da vücut hücrelerinin uyarılmasında önemlidir.  Süper iletkenlik özelliği taşımayan altın, gümüş, platin, çinko, bakır gibi metaller ile yapılan elektrotlar normal bir iletkenliğe sahiptir. Bu metal elementlerde gerçekleşen elektrik akımını oluşturan iyonlar belirli bir patern içerisinde hareket eder ve elektronlar birbirleri ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar sırasında taşınan elektrik akımında enerji kaybedilir. Süper iletkenlik özelliği taşıyan metal elementlerde ise fiziksel özellikleri nedeni ile elektron çarpışması gerçekleşmediği için iyon kaybı olmaz ve temelde enerji korunumu meydana gelir. İletilecek olan elektrik akımı hiçbir şekilde enerji kaybetmeden ilerler. Pek çok fizyolojik ve nörofizyolojik non-invaziv kayıtlarda kullanmak üzere geliştireceğimiz mükemmel elektrotlarda yüksek süper iletken özelliğe ve düşük dirence sahip olan bor ve bor bileşenlerini seçmemizin en temel amacı; ilgili vücut alanından elde edilecek kayıtların empedanslarının düşük olması ve en küçük lokal elektriksel değişiklikleri dahi algılayabilmesine dayanmaktadır. Bu projede:

  1. Bor ülkemizde dünya rezervinin %73’ünün bulunduğu bir maden olup çeşitli bileşikleri süper iletken olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla verdiğimiz aşağıdaki 3 projemizde öncelikle MgB2 (magnezyum diborit) olmak üzere çeşitli bor bileşiklerini kullanarak süper iletken özelliğiyle bugüne kadar kullanılan elektrotlardan daha iletken olan bor bileşiklerini mükemmel elektrot olarak tasarlayıp kullanmayı hedeflendi.
  2. Geliştirilen Bor elektrotlarının  preklinik ve klinik çalışmalarını yaparak optimizasyonu ve patent süreçleri başlatılacaktır. Mükemmel elektrotlar vücut yüzeyinden biyopotansiyel ölçümü yapan cihazların bir parçası olarak kullanılacağı için vücut dışında kullanılan (in vitro) tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine göre tasarımı, üretimi yapılacaktır ve yönetmelik şartlarına uygun olarak piyasaya sürülüp hizmete sunulacaktır. Bor temmeli mükemmel elektrotlar kullanım amacı ve koşullarına uygun kullanıldığı zaman hastaların durumunu, güvenliğini, sağlığını ve ayrıca uygulayan hekimin, personelin de sağlığını, can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde planlanlanacak, tasarlanacak ve üretilecektir.

Proje Görselleri

1004 Projemiz kapsamında temin edilen cihazlarımızın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Nörofizyoloji Araştırma Laboratuvarında kurulumu yapıldı

Proje ekibimiz eğitimde

Ekip

Prof. Dr. H. Oktay Seymen
Prof. Dr. H. Oktay Seymen Yürütücü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Uz. Dr. Aykut Oruç
Uz. Dr. Aykut Oruç Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Arş.Gör.Kadriye Yağmur Oruç
Arş.Gör.Kadriye Yağmur Oruç Araştırmacı İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ve İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, PhD Öğr.
Bilgi
Orkun Banoğlu
Orkun Banoğlu Danışman Oftalmed Tıbbi Cihazlar ve Görüntüleme Sistemleri Ltd. Şti.
Prof. Dr. Rezzan Gülhan
Prof. Dr. Rezzan Gülhan Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Hasret Yardibi
Prof. Dr. Hasret Yardibi Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Sadullah Öztürk
Doç. Dr. Sadullah Öztürk Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nanoteknoloji Ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Nanoteknoloji AD
Bilgi
Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz
Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz Araştırmacı Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin
Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin Araştırmacı Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Koray Gürkan
Dr. Öğr. Üyesi Koray Gürkan Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Öğr. Gör. Gökhan Hardal
Öğr. Gör. Gökhan Hardal Araştırmacı İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilgi
Arş. Gör. Şima Kılıç
Arş. Gör. Şima Kılıç Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji AD
Bilgi