PROJE 2

Nörodejeneratif ve nöroinflamatuvar hastalıklar için ayırıcı tanı ve/veya tedavi izlem panelinin oluşturulması, standardizasyonu ve biyobelirteç tabanlı sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Nöron hasarı ile ilişkili olan hastalıkların tanısı için biyobelirteç, biyosensör, genetik ve immun temelli test kitlerinin ve test panellerinin geliştirilmesi

Proje Faaliyet Alanı

Biyobelirteç, nöroloji,moleküler biyoloji ve genetik

Sorumlu APYK

APYÖK- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi


PROJE HEDEFLERİ

Merkezi sinir sisteminin nörodejeneratif ve nöroinflamatuvar hastalıkları, sosyal ve ekonomik açıdan bireylerin ve yakınlarının yaşam standartlarını düşüren dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Bu projenin  4 ana hedefi vardır:

  1. Alzheimer tipi demans tanısında kullanılan BOS Aβ1-42, t-tau ve p-tau biyobelirteçlerinin serum/plazma düzeylerinin Single Molecule Array (SIMOA) teknolojisi ile ölçümlerinin ve standardizasyonunun sağlanması ile BOS’ta yapılan testlerin kanda yapılan testlere geçiş sürecininin başlatılması;  kognitif bozukluk görülen hastalıkların ayrıcı tanısında kullanılabilecek yeni biyobelirteçlerin BOS ve serum/plazma örneklerinde taranması, korelasyonu ve standardizasyonu ile sadece kandan takip edilme potansiyellerinin belirlenmesi ve BOS ve/veya serum/plazma için ayırıcı bir tanı panelinin oluşturulması; Real time/end point quaking-induced conversion (RTQuIC/EPQuIC) testinin α-sinüklein (aSyn) için optimizasyonunun gerçekleştirilmesi, başta LBD olmak üzere fibriler aSyn (F-aSyn) bulunduran hastalıkların ayırıcı tanısı için standart bir protokol oluşturulması ve RTQuIC/EPQuIC testinde kullanılacak olan yüksek maliyetli peptidlerin yurt içinde üretiminin sağlanması; Prion hastalıkları için tanı panelinin (RTQuIC/14-3-3/total tau) oluşturulması
  2. BOS nörofilament hafif zincir değerlerinin multipl skleroz fenotipleri arasındaki dönüşüm üzerindeki prediktif değeri ve hastalık düzenleyici tedavilerin değişimi ve/veya sonlandırılması kararında biyobelirteç olarak kullanımının standardizasyonu
  3. Nörodejeneratif hastalıklarda biyobelirteç verileriyle birlikte nörodejenerasyon ve kognitif bozukluğa duyarlı nörogörüntüleme bulgularının değerlendirilmesi
  4. Biyobelirteç, beyin görüntüleme verileri ve klinik bulgulara birarada erişilmesini sağlayan ve hastaların klinik olarak takibini kolaylaştıran bilgisayar yazılımının geliştirilmesi

Proje Görselleri

Sımoa cihazımızın laboratuvarımızda kurulumu gerçekleşti.

Ekip

Prof. Dr. Erdinç Dursun
Prof. Dr. Erdinç Dursun Yürütücü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Duygu Gezen Ak
Prof. Dr. Duygu Gezen Ak Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Merve Alaylıoğlu
Dr. Merve Alaylıoğlu Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Bilgi
Tugay Çamoğlu PhD
Tugay Çamoğlu PhD Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Zuhal Yurttaş, MSc
Zuhal Yurttaş, MSc Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Dr. Ersel Bulu
Dr. Ersel Bulu Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Hakan Gürvit Araştırmacı İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Başar Bilgiç
Prof. Dr. Başar Bilgiç Araştırmacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Haşmet Ayhan Hanağası
Prof. Dr. Haşmet Ayhan Hanağası Araştırmacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Bedia Marangozoğlu Samancı
Dr. Öğr. Üyesi Bedia Marangozoğlu Samancı Araştırmacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Tamer Demiralp
Prof. Dr. Tamer Demiralp Araştırmacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram Araştırmacı Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Kurt
Dr. Öğr. Üyesi Elif Kurt Araştırmacı Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç .Dr. Uğur Uygunoğlu
Doç .Dr. Uğur Uygunoğlu Araştırmacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Aksel Siva
Prof. Dr. Aksel Siva Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Sabahattin Saip
Prof. Dr. Sabahattin Saip Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Melih Tütüncü
Doç. Dr. Melih Tütüncü Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Araş. Gör. Elif Everest
Araş. Gör. Elif Everest Araştırmacı İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bilgi
Doç. Dr. Ayşegül Gündüz
Doç. Dr. Ayşegül Gündüz Araştırmacı İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Hülya Apaydın
Prof. Dr. Hülya Apaydın Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Güneş Kızıltan
Prof. Dr. Güneş Kızıltan Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Melda Bozluolçay
Prof. Dr. Melda Bozluolçay Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Osman Kızılkılıç
Prof. Dr. Osman Kızılkılıç Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroradyoloji Bilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Serdar Arslan
Doç. Dr. Serdar Arslan Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Bora Korkmazer
Dr. Öğr. Bora Korkmazer Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Fatoş Sibel Ertan
Prof. Dr. Fatoş Sibel Ertan Araştırmacı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Öğr. Gör. Dr. Özgür Öztop Çakmak
Öğr. Gör. Dr. Özgür Öztop Çakmak Araştırmacı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Gençer Genç
Prof. Dr. Gençer Genç Araştırmacı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Bilgi
Uz. Dr. Zerrin Yıldırım
Uz. Dr. Zerrin Yıldırım Araştırmacı Bağcılar Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Prof. Dr. Şermin Genç
Prof. Dr. Şermin Genç Araştırmacı İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Bilgi
Prof. Dr. Görsev Yener
Prof. Dr. Görsev Yener Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci
Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci Araştırmacı İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Didem Öz
Doç. Dr. Didem Öz Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu
Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Raif Çakmur
Prof. Dr. Raif Çakmur Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın
Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Dr. Öğr. Özgür Can Turna
Dr. Öğr. Özgür Can Turna Uzman Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Dr. Öğr. Gülsüm Zeynep Gürkaş Aydın
Dr. Öğr. Gülsüm Zeynep Gürkaş Aydın Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Arş. Gör. Ebu Yusuf Güven
Arş. Gör. Ebu Yusuf Güven Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Arş. Gör. Mehmet Yavuz Yağcı
Arş. Gör. Mehmet Yavuz Yağcı Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Aysun Yılmaz
Prof. Dr. Aysun Yılmaz Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Nuri Turan
Prof. Dr. Nuri Turan Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi