PROJE 9

Kronikleşen ve Dirençli Epizodik Nörolojik Hastalıklarda  Nöroinflamatuar Biyobelirteç Panelinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Nöron hasarı ile ilişkili olan hastalıkların tanısı için biyobelirteç, biyosensör, genetik ve immun temelli test kitlerinin ve test panellerinin geliştirilmes

Proje Faaliyet Alanı

Nöroloji, Nöroinflamasyon, Tanı kiti

Sorumlu APYK

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Mak. San. Tic.


PROJE HEDEFLERİ

Epilepsi ve Migren ataklar halinde seyreden iki önemli epizodik beyin hastalığıdır. Bu hastalıkların kronikleşmesi ve ilaca dirençli hale gelmesi hasta ve ailelerinin yaşam kalitesini önemli oranda etkilemekte, hayat boyu süren tıbbi tedavi ihtiyacı, farklı ilaç bileşenlerine kısıtlı klinik yanıt ve artmış hastane yükünü beraberinde getirmektedir. Projede;

  1. Hedef molekül olarak belirlenen Yüksek Mobilite Grubu Proteinin 1 (High Mobility Group Box Protein 1, HMGB1), İnterlökin 17 (Interleukin 17, IL-17) ve mikroRNA (miR-146) için tanısal panel geliştirilmesi,
  2. Geliştirilen panelin   uygun hasta gruplarında geçerlilik testlerinin yapılması hedeflenmiştir.
  3. Moleküllerin klinik belirtilerin şiddeti ve komorbiditelerle korelasyonu ve  hastaların ayrıntılı bilişsel testleri, anksiyete testleri ve diğer klinik özellikleri ile bağlantı analizi yapılacaktır.

Bu proje  APYK-4 RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler, İlaç SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından APYÖK Proje 3,  TÜBİTAK MAM ve APYK-8 işbirliğinde gerçekleştirilecektir

Proje Görselleri

Ekip

Şaban Orçun Kalkan
Şaban Orçun Kalkan Yürütücü RTA Laboratuvarları
Aycan Şeyda Uzunoğlu
Aycan Şeyda Uzunoğlu Araştırmacı RTA Laboratuvarları
Miray Çakıroğlu
Miray Çakıroğlu Araştırmacı RTA Laboratuvarları
Yusuf Bolu
Yusuf Bolu Araştırmacı RTA Laboratuvarları
Dr. Özgür Yılmaz
Dr. Özgür Yılmaz Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Sevgi Gülyüz
Dr. Sevgi Gülyüz Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen Araştırmacı Gazi Üniversitesi, NÖROM
Bilgi
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Prof. Dr. Çiğdem Özkara Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Banu Aydın Omay
Doç. Dr. Banu Aydın Omay Danışman Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biofizik Anabilim Dalı
Bilgi