PROJE 11

Nöron hasarına yol açan hastalıklarda nöroglial  spesifik ekzozomlarda miRNA temelli tanı paneli geliştirilmesi  

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Nöron hasarı ile ilişkili olan hastalıkların tanısı için biyobelirteç, biyosensör, genetik ve immun temelli test kitlerinin ve test panellerinin geliştirilmesi

Proje Faaliyet Alanı

Tıbbi Tanı Kitleri, Sağlık Bilimleri, Psikiyatri, Nanobiyoteknoloji, Moleküler Biyoloji

Sorumlu APYK

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi


PROJE HEDEFLERİ

Eksozomlar, çapları 40-100 nm olan keseciklerdir ve kargo içeriklerinde mRNA, miRNA ve diğer kodlamayan RNA’ları ve protein, lipid gibi molekülleri taşıdıkları bilinmektedir. Eksozomlar hücrelerden hem normal hem de patolojik koşullarda salınırlar. Eksozomların içerdikleri farklı türde moleküller nedeniyle birçok hastalık için biyobelirteç olma potansiyeli taşımaktadırlar. MikroRNA’lar (miRNAlar), post-transkripsiyon ve translasyon düzeyinde düzenleme mekanizmasının aracıları olan moleküllerdir. Yapılan çalışmalarda şizofreni, depresyon, anksiyete gibi pek çok psikiyatrik hastalıkta miRNA profillerinde değişiklik saptanmıştır. Bu bakımdan nöronal hastalıklarda nöroglial spesifik eksozomların incelenmesi hastalık tanı ve patolojisi bakımından oldukça önemli olup nöroglial eksozomal miRNA içeriğinin potansiyel biyobelirteç olarak belirlenebilmesi hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılabilmeleri adına önemlidir.Projede:

  1. Nöropatolojik hastalık olan demans, bipolar bozukluk ve periventriküler lökomalazi (PVL) hastalarından elde edilecek nöroglial spesifik eksozomlardan   miRNA profilleri  saptanması,
  2. miRNA’lar seçilerek SİMoA (Single molecular array) teknolojisi kullanılarak miRNA tanı kiti geliştirilmesi hedeflenmektedir.   SİMoA teknolojisi alışılagelmis ELISA kitlerinden çok daha hassas seviyelerde ölçüm sağlayan mikropartikül tabanlı bir teknolojidir. Ticari ELISA kitleri pg/ml seviyesinde bir hassaslık sağlarken SiMoA kitleri ile alınan ölçümler femtogram (fg/ml) seviyesinde hassasiyet gösterebilmektedir. Bu sayede kanda çok düşük konsantrasyonlarda bulunan biyobelirteçlerin ölçülebilmesine olanak sağlamaktadır.
  3. Daha sonra geliştirdiğimiz kit ile alınan sonuçlar, miRNA seviyesi ölçümlerinde sıkça kullanılan ve gold standard olarak kabul edilen qPCR tekniği sonuçları ile karşılaştırılarak kitin validasyonu sağlanacaktır.

Proje Görselleri

Ekip

Prof. Dr. Şermin Genç
Prof. Dr. Şermin Genç Yürütücü İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bilgi
Prof.Dr. Duygu Gezen Ak
Prof.Dr. Duygu Gezen Ak Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Erdinç Dursun
Prof. Dr. Erdinç Dursun Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Görsev Yener
Prof. Dr. Görsev Yener Araştırmacı İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Özge Küsbeci
Prof. Dr. Özge Küsbeci Araştırmacı İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Didem Öz
Dr. Öğr. Üyesi Didem Öz Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Prof. Dr. Hakan Gürvit Araştırmacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anablim Dalı
Bilgi
Prof. Dr.  Başar Bilgiç
Prof. Dr. Başar Bilgiç Araştırmacı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anablim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Gökhan Karakülah
Doç. Dr. Gökhan Karakülah Araştırmacı İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Bilgi
Doç. Dr. Deniz Ceylan Tufan Özalp
Doç. Dr. Deniz Ceylan Tufan Özalp Araştırmacı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. İbrahim Emre Bora
Doç. Dr. İbrahim Emre Bora Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Uğur Tüfekci
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Uğur Tüfekci Araştırmacı İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Ece Arat
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Ece Arat Araştırmacı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yorguner
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yorguner Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Mehmet Vural
Prof. Dr. Mehmet Vural Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Abdullah Kumral
Prof. Dr. Abdullah Kumral Araştırmacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Defne Engür
Doç. Dr. Defne Engür Araştırmacı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Fatma Ceren Sarıoğlu
Dr. Fatma Ceren Sarıoğlu Araştırmacı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bilgi
Doç. Dr. Cana Aksoy Poyraz
Doç. Dr. Cana Aksoy Poyraz Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.
Bilgi