PROJE 16

Makine Öğrenmesi ile Görüntü İşleme Algoritmaları Kullanılarak migren ilişkili duyu işlemleme bozukluğu için nörogörüntüleme belirteci geliştirilmesi ve Gerçek Zamanlı Ağrı ve Derecelendirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Görüntüleme, klinik test ve biyobelirteç uyarılarının entegre edildiği yapay zeka destek sistemlerinin geliştirilmesi ve  nöron hasarının ayırıcı tanı ve tedavisine yönelik  klinik algoritmaların belirlenmesi 

Proje Faaliyet Alanı

Nöroloji, Nörogörüntüleme, Nöroinformatik, Nöroteknoloji, Yapay Zeka uygulaması, Makina öğrenmesi

Sorumlu APYK

Biokido Medikal Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.


PROJE HEDEFLERİ

Ağrı öznel bir deneyim olup pek çok farklı hastalıkta karşımıza, ciddi engelliğe yol açan  çıkan duyusal sinir sistemini önemli ve sık görülen bir belirtisidir. Ağrı şiddetinin halen nesnel bir ölçüm yöntemi bulunmamaktadır ve bu durum ağrılı hastaların tanı, tedavi yanıtı ve takiplerinde  sorun yaratmaktadır. Hastalarda ağrı yanında eşlik eden diğer duyusal işlemleme sorunları da hayat kalitesini azaltmakta ve  engelliğe neden olmaktadır. Migren atakları sırasında duyu işlemlemesinin belirgin olarak bozulduğu ve kronik migrende ise bu bozulmanın süreklilik arzettiği gösterilmiştir. Somatosensoryel ve görsel zamansal ayrım migren hastalarında migren ataklarında belirgin olarak bozulmaktadır.  Ağrının şiddetinin derecelendirilmesi ve takibi, tanıda, tedavinin planl anmasında, ilaç dozu  ayarlamada ve tedavinin takibi açılarından son derece önemlidir.  Projede, proje 15’dan  yapısal ve işlevsel beyin bağlantısallık MR görüntüleme tetkikleri, hastaların klinik özellikleri, ağrı skoru, bilişsel testler ve duyu bütünleme profili ile etiketlenerek bir veri seti alınacak ve kendi yüz ifadesi tanıma modellerini bu veri seti ile eğiterek otomatik olarak ağrı düzeyini yüz videolarından derecelendirebilen bir prototip uygulama geliştirecektir. Uygulamanın proje 15 kapsamında klinik validasyonu yapılacaktır.   Ayrıca APYK8'den elde edilen MR görüntüleri de görüntü işleme modelleriyle sınıflandırılacak ve  proje 15 kapsamında klinik olarak değerlendirilecektir.  Sonuçlar ayrıntılı olarak tanısal belirteç potansiyeli açısından irdelenecek ve bir prototip uygulama ortaya çıkarılacaktır. Böylece ,  atak sırasında ve atak dışında elde edilecek ağrı yüz ifadesi görüntüleri ile ülke genelinde ve sonrasında uluslararası alanda kullanılabilecek nesnel bir ağrı ölçütü geliştirilmeye çalışılacaktır.

Ekip

Özgür Reyhanoğlu
Özgür Reyhanoğlu Yürütücü Biokido Medikal Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Prof. Dr. Alptekin Temizel
Prof. Dr. Alptekin Temizel Araştırmacı Ortadoğu Teknik Üniversitesi