PROJE 3

Sinir sistemini etkileyen Cytomegalovirus ve Epstein-Barr virusunun erken tedavisine yönelik tanı kitlerinin geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Nöron hasarı ile ilişkili olan hastalıkların tanısı için biyobelirteç, biyosensör, genetik ve immun temelli test kitlerinin ve test panellerinin geliştirilmesi

Proje Faaliyet Alanı

Nöron hasarı, enfeksiyon hastalıkları, tanı kiti

Sorumlu APYK

APYÖK- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma MerkeziPROJE HEDEFLERİ

Herpesviruslar, farklı yaş grubu ve bağışıklığı düşük olan insanlarda infeksiyonlara ve kanserden otoimmun hastalıklara kadar giden ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde herpesvirus infeksiyonlarının görülme sıklığı %50’nin üzerinde iken gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde bu oran %95’e kadar çıkmaktadır. Özellikle herpesvirus-4 (Epstein-Barr virus-EBV) ve herpesvirus-5 (Cytomegalovirus-CMV), merkezi sinir sistemini etkileyerek nöron hasarı yapabilmektedir. 2022’de yayınlanan bir makalede EBV ile multipl skleroz hastalığı arasında ilişki kurulmuştur. Nöron hasarı ile birlikte diğer hastalıklarla da semptomatik yönden karışması tanısal problemleri de beraberinde getirdiğinden EBV ve CMV infeksiyonlarının erken tanısı ile nöron hasarı sonucu oluşan diğer hastalıkların (Multiple skleroz, Epilepsi gibi) bu infeksiyonlarından ayırt edilmesi doğru ve etkin tedavi için gereklidir.  Dolayısıyla hem erken hem de ayırıcı tanıda kullanılabilecek serolojik ve moleküler tanı kitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede;

  1. Nöron hasarına neden olabilen EBV ve CMV’lerin erken tanısı ile birlikte tedavi sürecinin gecikmeden başlanması için serolojik, moleküler ve biyosensör temelli tanı kitlerinin geliştirilmesi amaçlandı. İlgili kitlerin geliştirilmesi, bu virusların neden olduğu nöron hasarlarının nörodejeneratif hastalıklardan (Multiple sclerosis, Epilepsi gibi) ve diğer nöyron hastalıklarından ayırt edilmesine katkı sağlayacaktır. Projenin başarı ile tamamlanması sonucunda geliştirilecek bu kitler ile hem erken tanı hem de hastalığın durumu (aktif, reaktif veya latent) hakkında bilgi edinilebilecek olup önemli bilimsel veriler de sağlanacaktır. Özellikle serolojik tanı amaçlı geliştirilecek IgM ve IgG ELISA kitleri ile antikor titreleri tespit edilerek infeksiyonların hangi evrede olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca iligili serolojik kitler, nöron hasarına neden olan diğer nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısında da kullanılabilecektir.  Bunun yanında geliştirilecek lateral flow ve biyosensör temelli test kitleri ile klinikte kullanım kolaylığı ve adı geçen infeksiyonlarda erken tanı sağlanacaktır. EBV ve CMV tanısı için geliştirilecek ELISA, lateral flow testleri ve biyosensörler henüz ülkemizde üretilmemektedir.
  2. Projede diğer geliştirilecek bir kit olan real time PCR test kiti ile, hem EBV hem de CMV DNA yükü ve infeksiyon evresi belirlenebilecektir. Her ne kadar ülkemizde EBV ve CMV için real time PCR kitleri üretiliyor olsa da bu kitler ayrı ayrı üretilmektedir. Bu projede bu viruslar aynı platformda “multipleks” tek kit olarak geliştirilecek olup internal kontrol ile birlikte EBV ve CMV hedef genleri saptayan sistem oluşturulacaktır.

Proje Görselleri

Ekip

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Yürütücü İstanbul Üniveritesi-Cerrahpaşa,Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Duygu Gezen Ak
Prof. Dr. Duygu Gezen Ak Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi
Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Dilek Balık
Prof. Dr. Dilek Balık Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi ,Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Erdinç Dursun
Prof. Dr. Erdinç Dursun Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Sevgi Ergin
Prof. Dr. Sevgi Ergin Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof.Dr.Bekir S. Kocazeybek
Prof.Dr.Bekir S. Kocazeybek Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Çiğdem Özkara
Prof. Dr. Çiğdem Özkara Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Aksel Siva
Prof. Dr. Aksel Siva Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Nuri Turan
Prof. Dr. Nuri Turan Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof.Dr. Mustafa Uzan
Prof.Dr. Mustafa Uzan Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Aysun Yılmaz
Prof. Dr. Aysun Yılmaz Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Cihan İşler
Doç. Dr. Cihan İşler Araştırmacı İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Serap Derman
Doç. Dr. Serap Derman Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Bilgi
Doç. Dr. Özal Mutlu
Doç. Dr. Özal Mutlu Araştırmacı Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Tülin Özbek
Doç. Dr. Tülin Özbek Araştırmacı Yıldız teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bilgi
Doç. Dr. Sadullah Öztürk
Doç. Dr. Sadullah Öztürk Araştırmacı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Bilgi
Doç. Dr. Mehmet Taşdemir
Doç. Dr. Mehmet Taşdemir Araştırmacı istinye Üniversitesi Tıp Fakültesi , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bilgi
Doç. Dr. Melih Tütüncü
Doç. Dr. Melih Tütüncü Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Murat Topuzoğulları
Doç. Dr. Murat Topuzoğulları Araştırmacı Yıldız teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik
Bilgi
Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu
Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Merve Alaylıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Merve Alaylıoğlu Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Bilgi
Dr. Oğuz Ata
Dr. Oğuz Ata Araştırmacı Altınbaş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Barış Barlas
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Barış Barlas Araştırmacı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Karaali
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Karaali Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Bilgi
Ömer Güzel, PhD
Ömer Güzel, PhD Araştırmacı Biruni Laboratuvarı
Bilgi
Arş. Gör. Özge Aydın
Arş. Gör. Özge Aydın Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Arş. Gör. İsmail Bergutay Kalaycılar
Arş. Gör. İsmail Bergutay Kalaycılar Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Bilgi
Arş. Gör. Senanur Dokuz
Arş. Gör. Senanur Dokuz Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bilgi
Arş. Gör. Hasan Emre Tali
Arş. Gör. Hasan Emre Tali Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Arş. Gör. Bengi Gül Türk
Arş. Gör. Bengi Gül Türk Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Arş. Gör. Osman M. Uğurel
Arş. Gör. Osman M. Uğurel Araştırmacı Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Yazılım Mühendisliği
Bilgi
Cansu Çakır
Cansu Çakır Araştırmacı Vision Biotechnology