Nöron Programı Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz

Nörolojik hastalıklar alanında tanı ve tedaviyi daha etkin hale getirmek için tüm dünyada çalışmalar yapılmakta ve umut verici sonuçlar alınmaktadır. Geçmişte tedavisi mümkün olmayan birçok nörolojik hastalık artık tedavi edilebilir kabul edilmektedir. Teknolojik gelişmeler nöron hastalıklarının tanı ve tedavisindeki gelişmeleri hızlandırmış ve hem hastalığın yönetiminde hem de biyomedikal araştırmalarda kritik rol oynayan biyobelirteçler için geniş bir araştırma alanını oluşturmuştur. Biyobelirteçlerin yanı sıra yapay zeka uygulamaları ile teşhis algoritmalarının geliştirilmesi ve yeni nükleotit tedavi ve tanı yöntemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar da yoğunluk kazanmıştır. Son yıllarda genetik tanı yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte genetik tedavi uygulamaları tedavi protokollerine dahil edilmiş ve hastaların ilaçları daha etkin kullanmasını sağlamaya yönelik girişimlerde artış olmuştur. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen başta demans olmak üzere nöron hasarı ile ilişkili birçok hastalıkta tanı araç ve yöntemleri halen sınırlıdır.

Nöron Araştırma Programın’ın amacı, "nöron hasarı ile ilişkili hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik biyobelirteçler ve erken uyarı sistemleri" geliştirilmesidir.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası arenada nöron sağlığı ile ilgili sağlık, mühendislik, temel bilimler, klinik bilimler  ve dijital teknoloji alanlarının entegre ve işbirliği içerisinde olduğu kanıta dayalı ve iyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde nöron ileri teknoloji ekosistemini kurmak ve  nöron hasarı ve ilişkili hastalıkların önlenmesinde teknolojik liderlik etmektir.

MİSYONUMUZ

Sonuç odaklı,  iş birliği prensibi ile yüksek teknolojiye odaklanan ve mekândan bağımsız bir yapı çerçevesinde; nanoteknolojik ve biyoteknolojik teknikleri yapay zekâ, büyük veri ve veri analitiği kapsamında geliştirerek  nöron hasarı ile ilgili hastalıkların tanı, izlem ve tedavisine yönelik toplumsal ve ekonomik katma değeri yüksek teknolojik ürünler oluşturmaktır. 

HEDEFLERİMİZ

NÖRON ARAŞTIRMA PROGRAMIMIZA İLİŞKİN ODAK TEKNOLOJİLERİ VE ÜRÜNLERİMİZ