PROJE 8

Ailesel ve sporadik Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) için RNA temelli biyobelirteç teknolojilerinin geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Nöron hasarı ile ilişkili olan hastalıkların tanısı için biyobelirteç, biyosensör, genetik ve immun temelli test kitlerinin ve test panellerinin geliştirilmesi

Proje Faaliyet Alanı

Sağlık Bilimleri, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), RNA temelli  biyobelirteç sistemleri

Sorumlu APYK

Yeditepe Üniversitesi Ar&Ge ve Analiz Merkezi (YU-AGAM)


PROJE HEDEFLERİ

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), üst ve alt motor nöronların kronik dejenerasyonu ile karakterize, progresif, ölümcül bir hastalıktır. Merkezi sinir sistemi ve iskelet kasları arasındaki kritik bağlantılar aşamalı olarak kaybedilmekte, akabinde felç, solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bugüne kadar ALS'de motor nöronların (MN) dejenerasyonu, mitokondriyal disfonksiyon, azalan aksonal transport, toksik protein agregasyonu, protein yıkımı (proteozom veya otofajiyi içeren veya bunlardan her ikisini içeren), prion benzeri yayılma, eksitotoksisite, nöronal olmayan hücrelerden azalan nörotrofik destek, oksidatif stres, hipermetabolizma ve RNA toksisitesi gibi çeşitli mekanizmalarla ilişkilendirilmiş ancak net bir sonuca varılamamıştır. ALS'nin genel tanısı 'El Escorial' kriterleri ile tanımlanmış olsa da teşhis zorluğu ve motor nöron hücreleri hakkında yeterli bilginin olmaması birçok yanlış tanıya sebep olabilmektedir. Son yıllarda araştırmalar, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılacak potansiyel biyobelirteçlerin belirlenmesine odaklanmıştır. Bu biyobelirteçler birçok hastalıkta olduğu gibi, ALS hastalarının sınıflandırılmasını, hastalığın seyrinin izlenmesini ve belirli bir ilaca daha iyi yanıt verecek hastaların belirlenmesini kolaylaştırabilir. Daha önce bahsedilen anormal metabolizma süreçlerine dahil olan birkaç biyobelirteç adayı araştırılmış], ancak bu hiçbiri şu anda pratik bir tanı aracına çevrilememiştir. Projede;

  1. Daha önce SOD1-G93A fare modelinde belirlediğimiz mRNA, miRNA ve circRNA düzeyindeki potansiyel biyobelirteçlerin ALS’li hastalardan toplanan kan örneklerinde doğrulanması yapılacaktır.
  2. Erken tanısı oldukça zor ve herhangi bir biyobelirteci tanımlanmamış ALS’nin erken ve kolay tanısına yönelik PZR-temelli kit ve biyosensör geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen bu biyobelirteçler terapötik moleküllerin geliştirilmesinde önemli bir basamak olacaktır.

Proje Görselleri

Ekip

Prof. Dr. Fikrettin Şahin
Prof. Dr. Fikrettin Şahin Yürütücü Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendisliği Bölümü
Bilgi
Dr. Sibel Şimşek Yazıcı
Dr. Sibel Şimşek Yazıcı Araştırmacı Yeditepe Üniversitesi ARGE ve Analiz Merkezi
Prof. Dr. Dilek Telci Temeltaş
Prof. Dr. Dilek Telci Temeltaş Araştırmacı Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik
Bilgi
Prof. Dr. Ömer Faruk Bayrak
Prof. Dr. Ömer Faruk Bayrak Araştırmacı Yeditepe Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü
Bilgi
Zehra Ömeroğlu Ulu, PhD
Zehra Ömeroğlu Ulu, PhD Araştırmacı Yeditepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl Araştırmacı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Nermin Başak Şentürk, PhD
Nermin Başak Şentürk, PhD Araştırmacı Yeditepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Prof.Dr. Prof. Feray Karaali Savrun
Prof.Dr. Prof. Feray Karaali Savrun Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Doç.Dr. Melih Tütüncü
Doç.Dr. Melih Tütüncü Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı
Bilgi
Dr. Sevgi Gülyüz
Dr. Sevgi Gülyüz Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Dr. Özgür Yılmaz
Dr. Özgür Yılmaz Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Doç.Dr. Sadullah Öztürk
Doç.Dr. Sadullah Öztürk Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Nanoteknoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Hüseyin Üvet
Doç. Dr. Hüseyin Üvet Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Doç. Dr. Cihat Taşaltın
Doç. Dr. Cihat Taşaltın Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Doç. Dr. İlke Gürol
Doç. Dr. İlke Gürol Araştırmacı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi