Yönetim Modeli

YÖNETİM MODELİMİZ

Programı Yürütücüleri (APY) ve Proje Yürütücüleri (PY) yönetim modelimizde yer alan unsurlarındır.

1004- Nöron Araştırma Programı Yürütme Grubu

Kurumlar arasında sürekli ve sağlıklı bir şekilde süreç yönetiminden ve platformun stratejik hedefleri’ne ulaşmasından sorumludur. Araştırma Programı Yöneticisileri (APYÖ) ile Araştırma Programı Yürütücülerinden  (APY) oluşur. PYG, APYK’lar arasında sürekli ve sağlıklı bir şekilde süreç yönetiminden ve platformun stratejik hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Nöron Araştırma Programı Yönetici Kuruluş Sorumluları

APYÖ  ve Araştırma Programı  Teknik Yönetici

Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

Araştırma Programı   İdari Yönetici

Özlem Can AYDIN 

Araştırma Programı Yürütücü Kuruluş  ve Merkezler

APY -Temsilci

APYÖK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi  (İÜ-C KAMM)

Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

APYK-1

Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prof. Dr. İbrahim Emre BORA

APYK-2

Marmara Üniversitesi  Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi  (NBUAM)

Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ

APYK-3

Yeditepe Üniversitesi  Ar-Ge Analiz Merkezi (YU-AGAM)

Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN

APYK-4

RTA Laboratuvarları  Biyolojik Ürünler İlaç ve Mak. San. Tic.

Şaban Orçun KALKAN,PhD

APYK-5

Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi  (SABİOTEK)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL KORKUT

APYK-6

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (IBG)

Prof. Dr. Şermin GENÇ

APYK-7

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi  (TÜBİTAK MAM)

Dr. Özgür YILMAZ

APYK-8

Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi  Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM)

Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN

APYK-9
Biokido Medikal Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Özgür REYHANOĞLU

SÜREÇ YÖNETİM KURULU

Program Yürütme Grubuna karşı sorumludurlar. İdari APYÖ, TTO ekibinden en az 3 uzman ve her APYK  tarafından harcama işlemleri konusunda uzman bir kişiyle  (toplam 9 ) temsil edilir. Süreç Yönetim Kurulu liderliğini İdari APYÖ yapar ve Teknik APYÖ’ye karşı sorumludur. Süreç Yönetim Kurulu, aşağıda yer alan işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygulanması konusunda gerekli adımları atar.

 1. İletişim ve Bilgi Paylaşım Süreçleri
 2. Satın Alma Süreçleri
 3. İhale İşlemleri Süreçleri
 4. Bursiyer İşlemleri Süreçleri
 5. Yurt dışı Alım İşlemleri
 6. Teknik ve İdari/Mali Raporlama İşlemleri
 7. Dökümantasyon İşlemleri

Süreç Yönetimi Kurul Üyeleri

TTO Uzmanları – İletişim ve Bilgi Paylaşım Süreçleri

 • Özlem Can AYDIN- İdari Sorumlu
 • Gökhan  HARDAL
 • Barkın  ARAK

Satın Alma Süreçleri – Yurtdışı Alım İşlemleri

 • Nida ŞİMŞEK

İhale süreçleri

 • Evren ERDOĞAN

Bursiyer işlemleri

 • Necmi Emirhan KAYALAR

Dokümantasyon

 • Eva TATAR

Teknik ve İdari/Mali Raporlama İşlemleri

 • Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
 • Özlem CAN AYDIN

FİKRİ HAKLAR PAYLAŞIM KURULU (FHPK)

Projeler kapsamında ortaya çıkan buluşlara ve çıktıların lisanslanmasına yönelik olarak FSMH konularında Teknik APYÖ ve APY’lere danışmanlık yapmak ve destek sağlamak üzere görev yapar. FHPK; TTO tarafından belirlenecek uzmanlar ile diğer APYK’lar tarafından önerilen bu alanda yetkin uzmanlar arasından oluşmuştur.

PROJE YÖNETİM SİSTEMİ (PYS)

Araştırma Programının teknik, idari ve mali süreçleri profesyonel bir yazılım olan ve proje kapsamında öngörülen Yönetişim Modeline özgün olarak kurgusu hazırlanan teknoloji Transfer Ofisi-Proje Yönetim Sistemi (TTO - PYS) üzerinden yürütülmektedir.TTO- PYS sistemi sayesinde süreçler elektronik ortamda yürütülecek, izlenecek ve raporlanabilir bir yapıda yönetilerek, paydaşlar arasındaki iletişim kanalları üst düzeyde açık tutulur.  Diğer taraftan projeler kapsamında kullanılacak tüm belge, form ve protokol gibi dokümanlar da sistem üzerinde arşivlenecek olup. TTO - PYS  Sistemi temel olarak   8 modül ve alt bileşenlerinden oluşmaktadır.

PROJE TOPLANTI TAKVİMİ

Proje toplantıları 3 ayrı grup olarak yeniden tasarlanmıştır.  APY’ler kendi proje yürütücüleri (PY’)  ile her ay  ve  Program Yürütme Grubu (PYG)  ise her iki ayda bir olağan toplantılar ile süreç değerlendirmesi yapar.  PYG; Teknik APYÖ liderliğinde toplanarak projenin planlandığı şekilde yürütmesini denetler, gelen görüş, talep ve raporları değerlendirir ve gerekli düzenlemeleri yapar. Genel Kurul (APY, PY, APYÖ) ise her 3 ayda bir toplanır. Toplantılar “Toplam Kalite Yönetim Sistemi” ne uygun yürütülür. Alınan kararların uygulanması İdari APYÖ tarafından ve TTO tarafından izlenir. APYK’larda alınan kararların uygulanmasından APY’ler sorumludur.