PROJE 17

Nöron Hasarına Yol Açan Hastalıkların Birey ve Toplum Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Sosyal Etki

Proje Faaliyet Alanı

Sağlık

Sorumlu APYK

APYÖK- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi


PROJE HEDEFLERİ

Nöron hasarına yol açan hastalıkların tanı, tedavi ve izlemine yönelik biyobelirteç ve ileri teknolojik uyarı sistemlerinin geliştirilmesi projesi ile APYK’lara ait toplumsal etki çıktılarına ilave olarak hastalıkların toplumsal etkileri üç ayrı araştırma projesiyle de incelenecektir. Birinci Araştırma projesinde “Etkin bir hastalık yönetimi aracı olarak hastalıkların ekonomik etkisinin analizi”, ikinci araştırma projesinde “Hastalıkların bireyler üzerindeki finansal etkisini incelemek amacıyla katastrofik sağlık harcaması saha araştırması”, üçüncü araştırma projesinde ise “Hastalıkların bireyler ve aileleri üzerindeki sosyal etkisini incelemek amacıyla yaşam kalitesi” araştırması yapılması planlanmaktadır.   

Ekip

Prof. Dr. Salih Haluk Özsarı
Prof. Dr. Salih Haluk Özsarı Yürütücü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Canser Boz
Dr. Öğr. Üyesi Canser Boz Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Özgür Aslan
Prof. Dr. Özgür Aslan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Mehveş Tarım
Prof. Dr. Mehveş Tarım Araştırmacı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Yusuf Çelik
Prof. Dr. Yusuf Çelik Araştırmacı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Doç. Dr. Selma Söyük
Doç. Dr. Selma Söyük Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Arş. Gör. Faruk Yılmaz
Arş. Gör. Faruk Yılmaz Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Arş. Gör. Anı Hande Mete
Arş. Gör. Anı Hande Mete Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Arş. Gör. Buse Fidan Türkön
Arş. Gör. Buse Fidan Türkön Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi
Biyolog Hafize Boyacı, MSc
Biyolog Hafize Boyacı, MSc Araştırmacı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora Öğrencisi
Bilgi
Dr. Öğ. Üyesi Salim Yılmaz
Dr. Öğ. Üyesi Salim Yılmaz Araştırmacı Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Bilgi