PROJE 7

Epilepsi tedavisine yönelik ilaç salımını kontrol edebilen elektrik devresi bağlantılı ilaç yüklü hidrojel bazlı mikroiğneler

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Vücut içine yerleştirilen veya vücuda verilen nanoteknolojik ürünler ile nöron-ilişkili hastalıklarda tedavi sistemlerinin geliştirilmesi

Proje Faaliyet Alanı

Sağlık

Sorumlu APYK

Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NBUAM)


PROJE HEDEFLERİ

Beyindeki sinir hücrelerinin aşırı ve senkronize deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan epilepsi nöbeti, epilepsi hastalığının ana semptomu olarak kabul edilmektedir. Epilepsi hastalığının tedavisinde amaç epilepsi nöbetlerinin en kısa sürede ve hiçbir istenmeyen etki ortaya çıkmaksızın kontrol altına alınabilmesi ve böylece hastaya iyi bir yaşam kalitesi sunulabilmesidir. Günümüzde epilepsi tedavisinde kullanılan birçok antiepileptik ilaç (AEİ) bulunmasına rağmen hastalarda epilepsi nöbetlerinin kontrolü için farklı etki mekanizmasına sahip AEİ’ lerin kombine edilerek kullanılması sıklıkla gerekmekte, ancak birçok AEİ advers ya da toksik etkiler nedeniyle hastalar tarafından tolere edilememekte, morbidite ve mortalite riski artmaktadır.  Hastaların %30’unda da ilaç tedavisine yanıt alınamamakta ve bu hastalarda kontrol edilemeyen, dirençli (refrakter) epilepsi olduğu görülmektedir. Dirençli epilepsi hastalarında cerrahi ile beyindeki epileptik odağın çıkarılması bir seçenek gibi gözükse de ancak kısıtlı bir hasta grubunda uygulanabilmektedir. Mikroiğneli yama (MNP) son yıllarda ortaya çıkan yeni bir ilaç verme yöntemi olarak birçok araştırmacı tarafından yoğun ilgi görmüştür. Bu yöntem epilepsi ve bazı nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde de uygulanabilir. Proje  ile;

  1. AEİ ilaçların doğrudan beyindeki epileptik odağa uygulanmasını sağlayacak “kontrol edilebilir ilaç salımına sahip bir MNP dağıtım sistemi” geliştirilecektir. Geliştirilecek hidrojel tabanlı MNP ile dirençli epilepsilerde etkin bir tedavi sağlamak mümkün olabilir. Bu yöntem ilaçların terapötik etkisini sistemik yan etkiler olmaksızın etkin bir şekilde iyileştirecek, aynı zamanda kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedaviler oluşturulmasını sağlayacaktır.
  2. İlaç yüklü yeni nesil hidrojel bazlı mikroiğnelerin elektrik stimülasyonu ile, ilaçları kontrollü salarak epileptik nöbetleri durdurulması hedefe ulaşmada önemli bir çıktı olacaktır.

Proje Görselleri

Ekip

Prof. Dr. Oğuzhan Gündüz
Prof. Dr. Oğuzhan Gündüz Yürütücü NBUAM, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli
Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Hasan Raci Yananlı
Prof. Dr. Hasan Raci Yananlı Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Rezzan Gülhan
Prof. Dr. Rezzan Gülhan Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Dilek Akakın
Prof. Dr. Dilek Akakın Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Banu Aydın Omay
Doç. Dr. Banu Aydın Omay Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kirazlı
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kirazlı Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Başpınar
Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Başpınar Araştırmacı Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Doç. Dr. Emine Alarçin
Doç. Dr. Emine Alarçin Araştırmacı Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Bilgi
Öğr. Gör. Dr. Zehra Nur Turgan Aşık
Öğr. Gör. Dr. Zehra Nur Turgan Aşık Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Üyesi Songül Ulağ
Dr. Öğr. Üyesi Songül Ulağ Araştırmacı Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bilgi
Arş. Gör. Dr. Tuğba Karamahmutoğlu
Arş. Gör. Dr. Tuğba Karamahmutoğlu Araştırmacı Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Filiz Onat
Prof. Dr. Filiz Onat Araştırmacı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
Bilgi
Prof. Dr. Mehmet Murat Özmen
Prof. Dr. Mehmet Murat Özmen Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalürji Fakültesi, Biyomühendislik
Bilgi
Doç. Dr. Murat Topuzoğulları
Doç. Dr. Murat Topuzoğulları Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Bilgi
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Ceren Çalıkoğlu Koyuncu
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Ceren Çalıkoğlu Koyuncu Araştırmacı Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Seramik Anabilim Dalı
Bilgi
Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ
Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ Araştırmacı Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Bilgi
Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin
Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin Araştırmacı Arel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
Bilgi
Doç. Dr. Nazmi Ekren
Doç. Dr. Nazmi Ekren Araştırmacı Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgi