PROJE 15

Migren ilişkili duyusal işlemleme bozukluğunda tanı ve izlem için nörogörüntüleme belirteç adayı tanımlanması ve yüz görüntü desenlerinden nesnel ağrı ölçütü geliştirilmesi

TÜBİTAK
Stratejik Hedef Adı

Görüntüleme, klinik test ve biyobelirteç uyarılarının entegre edildiği yapay zeka destek sistemlerinin geliştirilmesi ve  nöron hasarının ayırıcı tanı ve tedavisine yönelik  klinik algoritmaların belirlenmesi 

Proje Faaliyet Alanı

Nöroloji, Nörogörüntüleme, Nöroinformatik, Nöroteknoloji, Yapay Zeka uygulaması, Makina öğrenmesi

Sorumlu APYK

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM)


PROJE HEDEFLERİ

Migrende duyu işlemlemenin ve çoklu duyu bütünlemesinin ataklar sırasında belirgin olarak bozulduğu gösterilmiştir. Atakların çok sık olduğu kronik migrende ise duyusal sorunların sürekli devam ettiği saptanmıştır. Migren hastalarında görsel ve somatosensoryel bütünleme ve santral duyu işlemlemenin bozulmasının yanı sıra sensorimotor entegrasyonda migren atakları sırasında bozulmaktadır. Halihazırda migren tanısı tamamen hastadan alınan hikayeye bağımlıdır.  Duyusal uyarı girdilerinin eşzamanlı işlemlenmesi ve diğer duyular ile ve motor çıktı ile bütünlemesi ve bu davranışlara ait geri bildirim ile motor davranışın düzeltilmesi organizmaların hayatiyetini sürdürmeleri açısından önem taşımaktadır. Migren hastalarında çoklu duyusal bütünleme ve motor çıktının duyu bütünleme paradigması ile hesaplamalı yöntemler eşliğinde daha önce irdelenmemiş bir konudur. Projede;

  1. Migren hastaları ve sağlıklı gönüllüler çalışmaya dahil edilerek katılımcılara yapısal ve işlevsel beyin bağlantısallık MR görüntüleme tetkikleri yapılacaktır. Elde edilecek sonuçların hastaların klinik özellikleri, ağrı skoru, fotofobi semptomu etki ölçeği skoru, bilişsel testler ve duyu profili ile korelasyonu incelenecektir. Sonuçlar ayrıntılı olarak tanısal belirteç potansiyeli açısından irdelenecek ve bir prototip uygulama ortaya çıkarılacaktır.
  2. Atak sırasında ve atak dışında elde edilecek ağrı yüz ifadesi görüntüleri elde edilerek nesnel bir ağrı ölçütü geliştirilecektir. Bu prototipin geniş hasta grupları üzerinde tanı ve uyarı değeri valide edilecektir. 
  3. APYK-8 NÖROM tarafından gerçekleştirilecektir. Projeden elde edilecek  veriler APYK-9 için girdi olarak sunulacaktır. APYK-9 dan elde edilecek biyobelirteç yazılımın APYK-8 içinde geçerlilik testleri yapılacaktır.

Ekip

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen Yürütücü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve NÖROM
Bilgi
Prof. Dr. Metehan Çiçek
Prof. Dr. Metehan Çiçek Araştırmacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Doç. Dr. Sertaç Üstün
Doç. Dr. Sertaç Üstün Araştırmacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr. Gör. Doğa Vurallı
Dr. Öğr. Gör. Doğa Vurallı Araştırmacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Bilgi
Dr. Öğr.  Gör. Sarper Alkan
Dr. Öğr.  Gör. Sarper Alkan Araştırmacı Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği
Bilgi