APYÖK Araştırmacımız Prof.Dr. Duygu Gezen AK 'ın TÜSEB başarısı

Tarih:

APYÖK Proje 2 araştırmacılarımızdan  Prof. Dr. Duygu Gezen Ak ''Alzheimer Hastalığı Şiddetinin Belirlenmesinde Amiloid Beta Tabanlı Testlerin Geliştirilmesi'' başlıklı Projesi 2.499,720 TL  bütçe ile TÜSEB B grubu proje desteği kazanmıştır.