APYÖK Bursiyerlerinden Zuhal Yurttaş ve Tugay Çamoğlu “TÜSEB A Grubu Ar-Ge Projelere Çağrıları” kapsamında proje desteği kazandılar

Tarih:

Proje Yürütücüsü: Zuhal YURTTAŞ (1004 bursiyerimiz)
Danışman: Erdinç DURSUN
Araştırmacılar: Prof. Dr. Erdinç DURSUN, Prof. Dr. Duygu GEZEK AK, Prof. Dr. İbrahim Hakan GÜRVİT, Prof. Dr. Başar BİLGİÇ, M.Sc. Tugay ÇAMOĞLU
Proje No: 37809
Çağrı Kodu: 2023-A3-02
Proje Adı: Alzheimer Hastalığında Amiloid Beta Agregasyon Paterninin Nörit Dejenerasyonu ile İlişkisi

Proje Yürütücüsü: Tugay ÇAMOĞLU (1004 Bursiyerimiz)
Danışman: Duygu GEZEN AK
Araştırmacılar: Prof.Dr. Duygu GEZEN AK, Prof. Dr. Erdinç DURSUN, Prof. Dr. Haşmet HANAĞASI, Doç. Dr. Bedia SAMANCI, M.Sc. Zuhal YURTTAŞ
Proje No: 37755
Çağrı Kodu: 2023-A3-02
Proje Adı: Sinüklopatilerin teşhisinde Fibriler Alfa Sinüklein Yakalama Temelli Tohum Çoğaltma Testi Geliştirilmesi