Erciyes Üniversitesi tarafından 5. Kez düzenlenen “Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı”ında Nöron Platformu

Tarih:

30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde Erciyes Üniversitesi tarafından 5. Kez düzenlenen “Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı”ında Neuron platform Yöneticisi Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, “Nöron Hasarı İlişkili Hastalıkların Tanı, İzlem ve Tedavisine Yönelik Biyobelirteç ve İleri Teknolojik Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi projemizi ile ilgili deneyimlerini aktararak proje akışından ve hedeflerinden bahsetmiştir. Yüksek katılıma sahip birçok araştırma gurubunun yer aldığı çalıştayda fikir fırtınaları gerçekleştirerek projemizin ilerleyen dönemlerine ilişkin iş birliklerinin oluşma olasılığına zemin hazırlamıştır. Erciyes Üniversitesi tarafından proje yürütücümüz Prof. Dr. Dildar Konukoğlu’na ödül takdim edilmiştir.


Habere Ait Fotoğraflar
Erciyes Üniversitesi tarafından 5. Kez düzenlenen “Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı”ında  Nöron Platformu Erciyes Üniversitesi tarafından 5. Kez düzenlenen “Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı”ında  Nöron Platformu