KBUD KONGRE & LAB EXPO 2023 'da İNOVASYON PANELİNDE PLATFORMUMUZ

Tarih:

20 -23 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen "KBUD KONGRE & LAB EXPO 2023 VE ULUSAL 11. LABORATUVAR SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU" kapsamında; “Nöron Hasarı İlişkili Hastalıkların Tanı, İzlem ve Tedavisine Yönelik Biyobelirteç ve İleri Teknolojik Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi projemiz ve platformumuz tanıtıldı; bilgi ve deneyimlerini aktararak projenin amacından proje sonunda elde edilmesi hedeflenen çıktılardan ve ticarileşme hedeflerinden bahsetti. Konuşmada aynı zamanda hocamızın yürütücülüğünü yaptığı  PROJE-1 Metabolik kökenli nöron hasarının önlenmesine yönelik olarak optoelektronik teknolojisi tabanlı hasta başı test panellerinin geliştirilmesi-projesi hakkında da bilgi verildi. Konuşma yaklaşık 500 katılımcı tarafından ilgi ile takip edildi.


Habere Ait Fotoğraflar
KBUD KONGRE & LAB EXPO 2023 'da İNOVASYON PANELİNDE  PLATFORMUMUZ