TÜBİTAK 1004 Programı Kapsamında Yüksek Teknoloji Platformları Değerlendirme Toplantısına Katıldık

Tarih: 23.08.2023

TÜBİTAK tarafından organize edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih KACIR, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR, TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın yanı sıra Araştırma Üniversitesi Rektörlerinin katılımıyla gerçekleşen ve TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) kapsamında yürürlükte olan Yüksek Teknoloji Platformlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya katıldık.
Toplantıda, Üniversitemiz Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, koordinatörlüğünü üstlendiği "Nöron Hasarı İlişkili Hastalıkların Tanı, İzlem ve Tedavisine Yönelik Biyobelirteç ve İleri Teknolojik Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi" isimli platform hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Üniversitemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen, TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında desteklenen 75 Milyon TL bütçeli platformda Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge Analiz Merkezi (YÜ-AGAM), RTA Laboratuvarları, Yıldız Teknik Üniversitesi (SABİOTEK), İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), TÜBİTAK MAM, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM), BİOKİDO Medikal Mühendislik ve İşbirliği yapılan 38 kurum, 182 Araştırmacı, 50 Bursiyer ve 7 Yardımcı personelle birlikte 17 Alt Proje ile çalışmalarına paydaşlarını ve araştırmacılarını arttırarak devam etmektedir.


Habere Ait Fotoğraflar
TÜBİTAK 1004 Programı Kapsamında Yüksek Teknoloji Platformları Değerlendirme Toplantısına Katıldık TÜBİTAK 1004 Programı Kapsamında Yüksek Teknoloji Platformları Değerlendirme Toplantısına Katıldık TÜBİTAK 1004 Programı Kapsamında Yüksek Teknoloji Platformları Değerlendirme Toplantısına Katıldık TÜBİTAK 1004 Programı Kapsamında Yüksek Teknoloji Platformları Değerlendirme Toplantısına Katıldık